Överlägg

Om Oss

Vilka är vi?

Att definiera vad byggnadsvård är nog ingen enkel uppgift men målet är nog tydligare. Vi som arbetar med byggnadsvård vill bevara vårt kulturarv. Det vill säga vårda vår gemensamma skatt av äldre hus, byggnader och miljöer. Det handlar om att vårda kunskapen om hur man byggde förr i tiden. Det uppnår vi genom att använda oss av samma metoder och material när ett hus eller en byggnad ska renoveras.

Det är viktigt att lyssna till vad byggnaden själv har för historia och vad byggnaden vill berätta. Det ger oss en utgångspunkt och de förutsättningar för att vi ska lyckas med uppdraget. Det är skötsel, det är underhåll och det är vård av befintliga byggnader genom ett praktiskt och teoretiskt arbete.

Vi finns för er, för att ta hand om det huset eller den byggnaden eller det området som behöver skötsel, vård och underhåll för att bevara värdet i den skatten. Vi finns för att möjliggöra, genom kunskap och erfarenhet, den fortsatta funktionalitet av dina byggnader.

Hör av er, vi svarar så fort vi har möjlighet.

En gammal gata men vackra hus